(PDF) Electronic money - State and Challenges

emisiju virtuelne nov č ane mase bitcoin-a na 21 milion. Finansijski stru č njaci predvi đ ali su rast vrednosti bitcoin-a u budu ć osti zbog apetita kineskih investitora koji ovu valutu BITCOIN AS A DECENTRALIZED CURRENCY Summary Bitcoin is the first decentralized peer-to-peer crypto-currency founded in 2009. Its main specificity is the fact that there is no issuer of this currency. On the other hand, the supply of this currency is software-programmed and limited. Among other things, its main features are relatively secure Najčešći tipovi prevara pri investiranju u virtuelne valute (bitcoin, litecoin, ethereum...) Detalji Dejan Majkic Nauka i tehnologija 04 jun 2017 . (Serbian language) Virtuelna valuta Bitcoin sve popularnija. NAPOMENA: Ako želite da promovišete link u ovom članku, javite mi. VIRTUELNE VALUTE RAZVOJ I REGULACIJA VIRTUAL CURRENCIES DEVELOMPMENT AND REGULATION JEL KLASIFIKACIJA: E4, G1, O1, O3 APSTRAKT: Kripto valute, kao pod kategorija virtuelnih valuta, predstavljaju nastavak inovacija zasno - vanih na tehnološkom napretku na finansijskim tržištima. Ovaj put predmet inovacije je sam novac. Gost autor: Aleksandar Matanović, jedan od osnivača Bitkoin Asocijacije Srbije.Sledi Aleksandrov tekst:***** "You can't stop things like Bitcoin. It will be everywhere and the world will have to readjust. World governments will have to readjust" - John McAfee, Founder of McAfee. Pri svakom naglom rastu cene bitkoina, poveća se interesovanje i ljudi i medija za ovaj fenomen.

[index] [21381] [27235] [23474] [13877] [16406] [19221] [30923] [14705] [23566] [111]

Flag Counter