Perdagangan valas

You perdagangan valas help you?

Merk opp SPY og Q8217s diagram for neste dag forspenning. Clean-up trading plattform. Hvilke verktøy vil jeg bruke til min handelsvirksomhet: Falcon Trading Computers 8211 handelscomputer Super Trader Pro 8211 kartleggingsplattform Yahoo Finance. Trade Ideas 8211 skanning programvare og muligheter Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite.

trade recordingtracking journal Gjennomgå notater og skjermbilder av hver handel 5-8 dager etter avslutning og etter alle forstyrrelser og følelser har gått ned. Skriv notater i tidsskriftets seksjoner av TJS om hvordan fremtidige henrettelser, ledelse og utganger kan forbedres. Bi-ukentlig, sjekk TJS Tracking sheet for å se hvilke underkategorier som produserer positiv forventning (med frekvens).

Endre 8216plan8217 i henhold til oppdatert informasjon. Les en ny handelsbok en måned fra min utvalgte gruppe handelsrådgivere. Delta på to seminarkonferanser om året når mine valgte handelsforfattereforfattere skal være undervisning eller kringkasting. Discipline amp Mindset notater: Jeg vil overholde (5) grunnleggende sannheter amp 8220Trader8221 tankegang, fra forfatter Mark Douglas av 8220Trading i Zone8221.

8220Anything8221 kan skje Jeg trenger ikke å vite hva som skal skje neste for å tjene penger. Det er en tilfeldig fordeling mellom gevinststamper for en gitt variabel perdagangan valas definerer en kant. En kant er ingenting mer enn en indikasjon på en høyere sannsynlighet for at en ting skjer over en annen. Hvert øyeblikk i markedet er unikt. Mine Golden Rules (andor) Trading Commandments: Jeg vil være disiplinert hver dag, og i enhver handel.

Jeg vil være min egen handel 8220self8221, aldri trading another8217s plan. Jeg elsker å ta små tap. Jeg vil alltid tjene retten til å handle større. Jeg er ikke avhengig av handel bare for å se hva som skjer. Jeg vil bare handle med høy belønning oppsett som har sannsynlighetene i deres favør. Jeg vil være en murer 8211 som gjør samme type handler igjen og igjen.

Når jeg finner et oppsett, tøver jeg ikke en gang i en handel, analyserer jeg ikke over. Jeg vil alltid holde en detaljert trading loggbok perdagangan valas vil handle på hva det forteller meg. Alt jeg gjør vil være for suksess for min virksomhet. Dette er et levende dokument8230 Det kan endres etter hvert som min erfaring øker, og andor min kunnskap om markedene øker.

Klikk for å se eksempel gtgt Close - Trading Plan exampleMaking en Forex Trading Plan Det er en ting alle profesjonelle handelsmenn har til felles, og perdagangan valas er at de alle har en handelsplan. Grunnen til at en handelsplan er så viktig er at planen er hva en handelsmann bruker til å gjøre sine handler, administrere sine handler og ta fortjeneste ut av markedene systematisk. En handelsplan er akkurat som en regelbok som inneholder all informasjon om hvordan en handelsmann handler.

Å ha perdagangan valas solid handelsplan vil sikre at du er konsekvent i trading og følger reglene dine 8211 eller ikke. Trading Forex er veldig forskjellig fra alle andre jobber i verden perdagangan valas det ikke er noen regler. Det er ingen som forteller deg hvor mye du skal handle, når du skal handle, eller hvordan du skal handle.

Regler er svært viktige for en handelsmann fordi uten dem er de bare en annen gambler. En annen måte å tenke på en handelsplan er en forretningsplan. Planen beskriver hvordan virksomheten din kjører og driver. Hva bør en handelsplan inneholde En handelsplan og regler må dekke alle scenarier du sannsynligvis vil oppleve når du handler. Måten du trenger å tenke på handlingsplanen din er om et familiemedlem av deg som ikke vet om din handel måtte gå inn og lede en handel for deg som du allerede hadde åpnet og alt de måtte gå av, var du tradingplankan de gjøre det.

Ville de ha et klart regelsett som sier nøyaktig hva handlingsplan bør tas under hvert annet sett av omstendigheter. Det er planen din bør gjøre. Det skal være klart kuttet. Et regelverk som tydelig angir kanten din i markedet og akkurat hva den kanten ser ut til deg. Disse tingene inkluderer hva du handler, hvordan du handler og hvordan du håndterer disse Forex-handler. Også andre super viktige deler av planen du ikke vil glemme å inkludere er hvor mye du vil risikere per handel og hva dine mål er.

Handelsplaner kan fungere som sjekklister. Mens du har den generelle større planen, kan du få mindre sjekkliste rundt handelsstasjonen din for å sikre at du holder deg til din handelskant. Disse kan være å minne deg om og hjelpe deg med å holde fast ved dine perdagangan valas. Et eksempel på en av disse sjekklistene kan være for pinlinjen.

For eksempel vil bare handle med trenden eller i rekkevidde. (Jeg vil ikke handle mot trenden til lønnsom 6 måneder med denne planen). Må dannes ved riktig sving høyt eller lavt. Ved en betydelig tilbaketrekking som logisk støtte eller motstandsområde. Det må holde seg borte fra prisen. Det må danne med åpent og nært innenfor forrige bar. Det må ha nese 3x kroppsstørrelse.

Hvis stiften er formet i rekkevidde, må den være ekstremt høy eller lav i rekkevidde og ikke i midten. Må stokke ut og være stor og åpenbar. Du kan lage en av disse hurtige sjekkliste for hver oppsett eller 8216trigger signaler8217 du angir for å sikre at du holder deg til den overordnede større planen og regelen og fortsetter å sjekke inn regelmessig med planen og regelen. Trade Management 8211 The Real Holy Grail Når du har en sjekkliste for hvilke signaler du skal ta, må du inkludere i planen hvordan du håndterer handler.

Dette er en av de viktigste punktene. Som jeg sa ovenfor, har Forex-markedet ingen regler.

full...

comments:

30.12.2019 time 13:53 Vugrel:
The matchless message, is very interesting to me :)

01.01.2020 time 23:05 Arara:
For a long time searched for such answer

04.01.2020 time 23:10 Faele:
I did not speak it.

06.01.2020 time 01:51 Akinojin:
It agree, rather amusing opinion

04.01.2020 time 01:36 Kezshura:
I agree with you